30 lipca 2017

O mnie

Od 17 lat jestem przedsiębiorcą i z powodzeniem prowadzę własną firmę produkującą naturalne przetwory bez sztucznych dodatków.

joanna sławińska trener

W wyniku trudnych doświadczeń życiowych około 10 lat temu weszłam na ścieżkę własnego rozwoju, najpierw na terapii, w kobiecych grupach wsparcia, a później na licznych warsztatach i szkoleniach.

Moją wielką pasją stało się zrozumienie mechanizmów rządzących człowiekiem, jego emocjami i wyborami życiowymi. Wiele książek i spotkań później, od zwykłych ludzi po mentorów, stanęłam przed wyborem nowej ścieżki zawodowej, a właściwie to ona mnie wybrała… Coraz częściej lgnęły do mnie kobiety potrzebujące abym podzieliła się z nimi moimi doświadczeniami, energią i radością życia, potrzebowały namacalnego dowodu, że po najbardziej traumatycznych przeżyciach można odnaleźć swoją siłę i szczęście.

Ukończyłam więc Studium Coachingu Multi-Level Coaching (MLC), które jest kompleksowym szkoleniem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Izbę Coachingu w Polsce. Program ten rozpatruje funkcjonowanie człowieka na różnych poziomach – od zachowań po tożsamość, a także uwarunkowania tego, co nas otacza, czyli systemów (rodzina, firma) oraz przygotowuje do pracy indywidualnej oraz zespołowej. Praktykuję pod superwizją akredytowanych superwizorów Izby Coachingu.

Jestem również certyfikowaną nauczycielką Calligraphy Health System – spójnego programu będącego połączeniem jogi, Qi Gongu i praktyk oddechowych. Jest to ważny element mojej pracy, gdyż traktuję człowieka całościowo – jako połączenie ciała, umysłu i ducha.

Jestem także trenerem mentalnym, pomagam w znalezieniu niewspierających przekonań, a później w procesie ich zmiany na te wspierające. Bo nasze życie – szczęśliwe lub nie – zaczyna się w głowie.

Cały czas się dokształcam i rozwijam, tworzę własny system budowania oparcia w sobie i kierowania się wewnętrznym kompasem, bo właściwie każda moja sesja coachingowa pokazuje, że tego najbardziej nam brakuje.

WIOSENNE WIETRZENIE GŁOWY